जीवन विमा महामंडळ मुंबई | Posts:3

State: Maharashtra
Probable job location: Mumbai

Important Dates

Application Start Date10-Sep-2022
Application Last Date10-Oct-2022

जीवन विमा महामंडळ मुंबई येथे मुख्य तांत्रिक अधिकारी (CTO), मुख्य डिजिटल अधिकारी (CDO) आणि मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी (CISO)

Application Fees

  • SC/ST/PwBD प्रवर्गासाठी – रु.100/-
  • इतर प्रवर्गासाठी – रु. 1000/-

Posts

1
मुख्य तांत्रिक अधिकारी (CTO), मुख्य डिजिटल अधिकारी (CDO) आणि मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी (CISO)
Number of Job Posts: 3
Qualification:
शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे.

Selection Process

Online

Exam Scheme

Online